Pokyny pro přednášející

Důležité termíny

1.11.2023 – přednášející závazně sdělí sekretariátu, z jakého místa budou prezentovat (ÚVN nebo vzdálené připojení)
2. 11. 2023 – zahájení zkoušek připojení pro vzdálené řečníky
1. 11. 2023 – termín pro zaslání Powerpointových prezentací
9. – 10. 11. 2023 – 4. národní kongres gastrointestinální onkologie (4NKGIO)

Šablona pro přípravu prezentace

Šablona pro přípravu Powerpointové prezentace je k dispozici zde.

Program kongresu

Program kongresu najdete zde.

Základní informace

 • Kongres se bude vysílat z ÚVN v Praze. Pro řečníky a předsedající bude zajištěno zázemí, ze kterého mohou prezentovat i sledovat program. Na místě bude přítomen technik.
 • Vzhledem k tomu, že kongres bude probíhat hybridně, můžete samozřejmě zúčastnit i z jiného místa než z ÚVN. Prosíme Vás o závaznou informaci, zda budete prezentovat (v případě předtočené prezentace se účastnit diskuzí) z ÚVN nejpozději do 1. 11. 2023.
 • Pro vzdálené připojení řečníků bude využívána aplikace Zoom.
 • Diváci budou kongres sledovat prostřednictvím aplikace Zoom nebo se zúčastní prezenčně.

A. Pokyny pro přednášející, kteří budou mimo ÚVN

Pokyny týkající se aplikace Zoom

 1. Pokyny pro přednášející, předsedající a moderátory
 2. Stažení a instalace aplikace Zoom
 3. Šablona pro přípravu prezentace
   
 • Otevřete si prosím nejdříve soubor č. 1. Soubor č. 2 si v případě potřeby otevírejte podle pokynů v souboru č. 1. Pokud máte s přednášením prostřednictvím aplikace Zoom zkušenosti, soubory č. 1 a 2. můžete přeskočit.
 • V souboru č. 1 na straně 14 najdete pokyny týkající se sdílení plochy Vašeho počítače. Doporučujeme si tuto část vytisknout, testování pro Vás pak bude snazší. Celý postup je velmi jednoduchý a snadno si ho po vyzkoušení zapamatujete.
 • Pokud byste narazili na jakékoliv problémy nebo nejasnosti ohledně připojení, kontaktujte nás prosím co nejdříve na e-mailu kongres.nkgio@sgo-cls.cz
 • K připojení prosím nepoužívejte WiFi, ale připojení síťovým kabelem. Připojení přes kabel je stabilnější než přes WiFi.
 • Link, přes který se napojíte k živému vysílání, Vám zašleme přímo z aplikace Zoom.
 • Při přípravě prezentace prosím použijte šablonu ze souboru č. 3.

Testování připojení

 • Pokud nebudete prezentovat z ÚVN, důrazně doporučujeme zkoušku Vašeho připojení s technikem. Testování připojení bude probíhat od 2. 11. 2023. Zkouška s technikem je důležitá, aby se předešlo komplikacím při živém vysílání. Pokud Vaše PowerPointová prezentace bude obsahovat video, je testování, při kterém prezentaci vyzkoušíme, v každém případě nutné.
 • Pokud jste v Zoom ještě neprezentovali, zkoušku doporučujeme, aby se předešlo komplikacím při živém vysílání.
 • Pokud vaše PowerPointová prezentace obsahuje video, zkouška, kde prezentaci vyzkoušíme, je v každém případě nutná.
 • Pokud se budete kongresu účastnit z jiného místa než z toho, kde jste připojení testoval (např. testoval jste své připojení doma, zúčastníte se z pracoviště), je nutné prověřit připojení na tomto novém místě a případně i na něm nainstalovat aplikaci.
 • Pošlete nám prosím Vaši prezentaci v předstihu e-mailem na adresu kongres.nkgio@sgo-cls.cz nejpozději 1.11.2023. Prezentaci si budete pouštět sami přímo z Vašeho počítače. Zaslanou prezentaci použijeme pouze jako zálohu pro případ technických problémů. Pokud by vaše vlastní prezentace z Vašeho počítače nešla během webináře z jakéhokoliv důvodu spustit, spustíme tuto záložní prezentaci.
 • Pokud budete mít jakékoliv dotazy, kontaktujte nás prosím na e-mailu kongres.nkgio@sgo-cls.cz

B. Pokyny pro přednášející, kteří budou osobně přítomni v ÚVN

 • Prezentaci spustí na počítači technik a Vy ji budete ovládat pomocí dálkového ovládání stejně jako na běžném „fyzickém“ kongresu. Pokud se rozhodnete prezentaci předtočit, předtočenou prezentaci spustí technik a Vy se „živě“ zúčastníte pouze diskuze.

C. Pokyny pro předtočení prezentace (týká se jak prezentujících v ÚVN, tak prezentujících připojených z jiného místa)

 • Předtočení prezentace je plně volitelné.
 • Pokud se rozhodnete, že Vaši prezentaci raději předtočíte předem, může technik Vaši nahranou prezentaci pustit a Vy se živě zúčastníte pouze diskuze.
 • V případě, že se pro tuto možnost rozhodnete, obraťte se prosím na sekretariát kongresu na adrese kongres.nkgio@sgo-cls.cz, zašleme Vám informace o formátu předtočené prezentace a pokud budete mít zájem i návod, jak prezentaci předtočit.