4. národní kongres gastrointestinální onkologie

Datum konání: 9. – 10. listopadu 2023
Kongres se bude konat hybridně.
 

Můžete se zúčastnit online prostřednictvím aplikace Zoom (www.zoom.us) nebo prezenčně v Ústřední vojenské nemocnici Praha.

V registračním formuláři prosím uveďte, zda se zúčastníte prezenčně nebo on-line. Počet prezenčních účastníků je omezen kapacitou kongresového sálu.

Registrace

Výše poplatku: účast na webináři je zdarma díky podpoře SGO ČLS JEP, ÚVN Praha, společností Carbounion Bohemia, Olympus a Boston Scientific, je však nutná registrace předem. 

Kongres byl akreditován ČLK a ohodnocen 12 kredity.
Kongres bude nahráván a záznam bude k dispozici pro registrované účastníky.

Sekretariát kongresu

V případě dotazů nás prosím kontaktujte na e-mailu kongres.nkgio@sgo-cls.cz

Partneři kongresu

                               

                                           

 

Podrobný program    

Čtvrtek 9. listopadu 2023

08.00 – 08.05 Zahájení kongresu (M. Zavoral)

08.05 – 13.30 Přenosy z endoskopického a operačního sálu a videa (Š. Suchánek, R. Pohnán)

13.30 – 14.00 Obědová přestávka

14:00 – 15:30 Postgraduální kurz 1: Novinky v diagnostice nádorů GIT (M. Zavoral, P. Dundr, J. Tomášek)

14:00 – 14:15 IBD a kolorektální karcinom: T. Grega (Praha)
14:15 – 14:30 Helicobacter pylori a gastrointestinální neoplázie: J. Bureš (Praha)
14:30 – 14:45 Možnosti prediktivního testování u nádorů GIT: P. Dundr (Praha)
14:45 – 15:00 Nepodkročitelná diagnostika při rozhodování klinického onkologa o léčebném postupu
u nádorů GIT: J. Tomášek (Brno)
15:00 – 15:30 Panelová diskuze

15:30 – 15:45 přestávka

15:45 – 17:15 Postgraduální kurz 2: Novinky v terapii nádorů GIT (O. Urban, R. Pohnán, I. Kiss)

15:45 – 16:00 Možnosti endoskopické paliace pankreatobiliárních nádorů v éře EURCP: O. Urban (Olomouc)
16:00 – 16:15 Současnost a budoucnost robotické chirurgie v léčbě nádorů GIT: R. Pohnán (Praha)
16:15 – 16:30 Současný pohled na HiPEC v léčbě diseminovaných nádorů GIT: D. Klos (Olomouc)
16:30 – 16:45 Individualizace léčby nádorů GIT v éře personalizované medicíny: I. Kiss (Brno)
16:45 – 17:15 Panelová diskuze

17:15 – 18:00 Plenární zasedání SGO


Pátek 10. listopadu 2023

07:45 – 08.15 Slavnostní přednáška

08:15 – 09:30 Sympozium 1: Karcinom jícnu, GE junkce a žaludku (R. Pohnán, P. Vítek, R. Lordick Obermanová)

08:15 – 08:30 Vývoj incidence a mortality na gastrointestinálních malignity v ČR a zahraničí – kde je naše místo?: L. Dušek (Praha)
08:30 – 08:45 Endoskopická diagnostika nádorů jícnu a žaludku v roce 2023 – jak se můžeme zlepšit?: P. Vítek (Frýdek-Místek)
08:45 – 09:00 Chirurgická léčba foregut malignit – jak jsme na tom a co dál?: R. Pohnán (Praha)
09:00 – 09:15 Věk pacienta jako součást personalizované onkologické léčby: R. Lordick Obermannová (Brno)
09:15 – 09:30 Panelová diskuze

09:30 – 09:50 State of the art lecture: Helicobacter pylori, gastric cancer and beyond: M. Gerhard (Mnichov), uvedení Š. Suchánek (Praha)

09:50 – 10:05 přestávka

10:05 – 11:35 Sympozium 2: Kolorektální karcinom (Š. Suchánek, F. Pazdírek, J. Tomášek)

10:05 – 10:20 Mitotická a apoptotická aktivita u kolorektální neoplázie: D. Kohoutová (Londýn)
10.20 – 10.35 Endoskopická diagnostika a terapie T1 kolorektální karcinomu: Š. Suchánek (Praha)
10.35 – 10.50 Co lze očekávat od robotické chirurgie v léčbě kolorektálního karcinomu?: F. Pazdírek (Praha)
10.50 – 11.05 Totální neoadjuvantní terapie karcinomu rekta – komu a jaký režim volit? J. Tomášek (Brno)
11:05 – 11:35 Panelová diskuze

11:35 – 11:50 přestávka

11:50 – 13:20 Sympozium 3: Vzácné nádory (I. Tachecí, J. Pudil, S. Batko)

11:50 – 12:05 Diagnostika neuroendokrinních nádorů GIT: T. Koutný (Praha)
12:05 – 12:20 Polypózy a karcinom žaludku: I. Tachecí (Hradec Králové)
12:20 – 12:35 Chirurgická terapie jaterních metastáz GIST: J. Pudil (Praha)
12:35 – 12:50 Pokroky v terapii neuroendokrinních nádorů GIT: S. Batko (Praha)
12:50 – 13:20 Panelová diskuze

13:20 – 14:00 obědová přestávka

13:20 – 14:00 Zasedání Rady pro screening KRK ČGS ČLS JEP

14.00 – 15.30 Sympozium 4: Karcinom pankreatu (M. Zavoral, M. Loveček, L. Petruželka)

14:00 – 14:15 Diabetes mellitus a karcinom pankreatu: J. Bureš (Praha)
14:15 – 14:30 Je možná účinná prevence karcinomu pankreatu?: M. Zavoral (Praha)
14:30 – 14:45 Co lze očekávat od robotické chirurgie v léčbě karcinomu pankreatu?: M. Loveček (Olomouc)
14:45 – 15:00 Karcinom pankreatu v éře precizní medicíny: L. Petruželka (Praha)
15:00 – 15:30 Panelová diskuze

15:30 – 15:45 přestávka

15:45 – 17:15 Sympozium 5: Hepatocelulární karcinom (R. Brůha, L. Lambert, M. Zubaľ, K. Menclová)

15:45 – 16:00 NAFLD jako riziko HCC a dalších nádorových onemocnění: R. Brůha (Praha)
16:00 – 16:15 Diagnostika a možnosti léčby HCC z pohledu radiologa: L. Lambert (Praha)
16:15 – 16:30 Chirurgická léčba primárních nádorů jater: K. Menclová (Praha)
16:30 – 16:45 Současné a budoucí možnosti systémové léčby HCC: M. Zubaľ, J. Přibylová (Praha)
16:45 – 17:15 Panelová diskuze

17:15 – 17:20 Ukončení kongresu (M. Zavoral, Š. Suchánek)

PROGRAM KE STAŽENÍ VE FORMÁTU PDF

Jak otestovat připojení a zúčastnit se kongresu online

Naléhavé doporučení:
– nainstalujte si aplikaci Zoom a otestujte připojení co nejdříve (viz body 1 a 2 níže), několik dnů před živým vysíláním. Během živého webináře nemusí být možné případné technické problémy vyřešit.
– testujte připojení z počítače, ze kterého budete kongres sledovat (a pokud používáte notebook, tak i ze stejného místa – např. z pracoviště nebo z domova)

Postup
1. Podle pokynů, které naleznete v PDF souboru „Stažení a instalace aplikace Zoom.pdf„, stáhněte a nainstalujte aplikaci Zoom.
2. Podle pokynů, které naleznete v PDF souboru „Jak se připojit k webinari.pdf
– otestujte si připojení
– v čase živého kongresu se připojte

Praktické informace pro účastníky na místě

Místo konání

Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha
Kongresové centrum, pavilon CH2
U vojenské nemocnice 1200
169 02 Praha 6

Plán areálu je k dispozici zde.

Parkování

Z důvodu nízké kapacity parkovacích míst v areálu ÚVN doporučujeme využít městskou hromadnou dopravu či zaparkovat Vaše vozidlo v některé z ulic v okolí ÚVN. Upozorňujeme, že parkování v areálu je zpoplatněno a hradí se v parkovacím automatu umístěném před hlavním výjezdem. Parkování v okolních ulicích je také zpoplatněno, a to dle platných pravidel Zóny placeného parkování MČ Praha 6.