6. národní kongres o kolorektálním karcinomu

6. národní kongres o kolorektálním karcinomu

10. – 11. listopadu 2022
Záznam kongresu
24. vzdělávací webinář SGO ČLS JEP

24. vzdělávací webinář SGO ČLS JEP

Hepatocelulární karcinom
2. června 2022 15:00 – 16:30
Záznam webináře

prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že v pondělí 12. prosince 2022 ve večerních hodinách zesnul člen výboru společnosti, vynikající mezinárodně uznávaný chirurg, pedagog, vědec, člověk s velkým charakterem prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.

"Je to pro medicínu i naši nemocnici velká ztráta. Odešel vynikající chirurg a skvělý kolega, který zasvětil svůj profesní život medicíně a vědě. Bylo pro mě ctí s ním spolupracovat i být jeho přítelem. Vyjadřuji hlubokou soustrast jeho blízkým. Čest jeho památce."

— prof. Miroslav Zavoral, ředitel ÚVN a předseda SGO ČLS JEP.

Společnost pro gastrointestinální onkologii ČLS JEP

Problematika digestivní onkologie je komplexní a vyžaduje multidisciplinární přístup, který se v praxi nedaří realizovat pouze více či méně nahodilou spoluprací jednotlivých odborných společností nad konkrétním zadáním. Jde o kontinuální proces, na kterém musí již od začátku spolupracovat fungující týmy, které musí být připraveny, schopny…

pokračovat

Vzdělávací webináře

Připravili jsme pro Vás sérii on-line vzdělávacích webinářů, které se konají vždy ve čtvrtek od 15:00 do 16:30.

Přehled webinářů s podrobnými informacemi najdete v záložce On-line webináře. Účast na webinářích je zdarma, je však nutná předchozí registrace.

Jsme velmi rádi, že se on-line vzdělávací akce SGO ČLS JEP setkávají s velkým zájmem účastníků. Připojte se také prostřednictvím Vašeho počítače, notebooku nebo i mobilního telefonu. Technické pokyny jsou k dispozici v detailu aktuálního webináře.

Těšíme se na online setkání!