4. národní kongres gastrointestinální onkologie

4. národní kongres gastrointestinální onkologie

9. – 10. listopadu 2023
Záznam kongresu
6. národní kongres o kolorektálním karcinomu

6. národní kongres o kolorektálním karcinomu

10. – 11. listopadu 2022
Záznam kongresu

4. národní kongres gastrointestinální onkologie 4. národní kongres gastrointestinální onkologie

Společnost pro gastrointestinální onkologii ČLS JEP pořádala ve dnech 9. a 10. listopadu 2023 v kongresovém centrum UVN Praha v pořadí již 4. národní kongres gastrointestinální onkologie. Kongres se konal hybridní formou za účasti více než 250 online i prezenčních posluchačů.

V průběhu čtvrtečního dopoledne měli možnost účastníci kongresu v sále nebo přihlášení online sledovat přenosy z endoskopického a operačního sálu a videozáznamy operací. Odpolední program byl věnován novinkám v diagnostice a terapii nádorů GIT.

Zahájení pátečního programu mělo mimořádně slavnostní ráz, neboť kongres navštívil prezident republiky Petr Pavel se svou chotí. Pozdravil účastníky kongresu, vyjádřil úctu k povolání lékařů a vystoupil se slavnostní přednáškou na téma nanejvýš aktuální – Současná bezpečnostní situace ve světě.

Kongres poté pokračoval odbornými přednáškami na téma Karcinom jícnu, GE junkce a žaludku. V tomto bloku velmi zaujala přednáška State of the art lecture: Helicobacter pylori, gastric cancer and beyond profesora Gerharda, významného německého imunologa, jehož dominantním odborným zájmem je problematika Helicobacter pylori a jeho vztah ke karcinomu žaludku.

Další přednáškové bloky byly věnovány tématům Kolorektální karcinom, Vzácné nádory, Karcinom pankreatu a Hepatocelulární karcinom. Ke každému z témat proběhla panelová diskuse. Velmi silně rezonovala problematika karcinomu pankreatu, zejména jeho časné detekce a otázky, zda je možná prevence karcinomu pankreatu. Kongres byl akreditován ČLK a ohodnocen 12 kredity.

Společnost pro gastrointestinální onkologii ČLS JEP

Problematika digestivní onkologie je komplexní a vyžaduje multidisciplinární přístup, který se v praxi nedaří realizovat pouze více či méně nahodilou spoluprací jednotlivých odborných společností nad konkrétním zadáním. Jde o kontinuální proces, na kterém musí již od začátku spolupracovat fungující týmy, které musí být připraveny, schopny…

pokračovat

Vzdělávací akce

Rádi bychom Vás pozvali na nadcházející vzdělávací akce

Záznamy proběhlých on-line webinářů můžete shlédnout zde.