4. národní kongres gastrointestinální onkologie

4. národní kongres gastrointestinální onkologie

9. – 10. listopadu 2023
6. národní kongres o kolorektálním karcinomu

6. národní kongres o kolorektálním karcinomu

10. – 11. listopadu 2022
Záznam kongresu

prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že v pondělí 12. prosince 2022 ve večerních hodinách zesnul člen výboru společnosti, vynikající mezinárodně uznávaný chirurg, pedagog, vědec, člověk s velkým charakterem prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.

"Je to pro medicínu i naši nemocnici velká ztráta. Odešel vynikající chirurg a skvělý kolega, který zasvětil svůj profesní život medicíně a vědě. Bylo pro mě ctí s ním spolupracovat i být jeho přítelem. Vyjadřuji hlubokou soustrast jeho blízkým. Čest jeho památce."

— prof. Miroslav Zavoral, ředitel ÚVN a předseda SGO ČLS JEP.

Společnost pro gastrointestinální onkologii ČLS JEP

Problematika digestivní onkologie je komplexní a vyžaduje multidisciplinární přístup, který se v praxi nedaří realizovat pouze více či méně nahodilou spoluprací jednotlivých odborných společností nad konkrétním zadáním. Jde o kontinuální proces, na kterém musí již od začátku spolupracovat fungující týmy, které musí být připraveny, schopny…

pokračovat

Vzdělávací akce

Záznamy proběhlých on-line webinářů můžete shlédnout zde.

Rádi bychom Vás pozvali na nadcházející vzdělávací akce
13.4. 2023 Aktuální gastroenterologie (hybridně)
5. – 6.10. 2023 Setkání na hradě Loket (prezenčně)
9. – 11.11. 2023 4. Národní kongres gastrointestinální onkologie (on-line)