Čestní členové společnosti

 
 
prof. MUDr. Jaroslav BLAHOŠ, DrSc.

Za celoživotní vliv na zdokonalování diagnostiky a terapie benigních i maligních onemocnění gastrointestinálního traktu. Mnoholeté předsedání ČLS JEP a s tím spojený boj za kvalitní odborné společnosti a tím i vysokou medicínskou úroveň v České republice.
 
 
prof. MUDr. Jan BUREŠ, CSc., FCMA

 • Lékařská fakulta UK v Hradci Králové 1979 (cum laude)
 • Hodnost kandidáta lékařských věd 1990
 • Profesor pro obor vnitřní nemoci 2002
 • Vedoucí Katedry interních oborů LF UK v HK 2012–dosud
 • Hlavní autor a spoluautor 11 monografií
 • Autor více něž 400 publikací v odborných periodicích
 • SCI 2600 záznamů, Hirschův index 18 (k 7. 7. 2015)
 • Hlavní řešitel 9 grantů a výzkumných záměrů
 • Člen Vědecké rady LF UK HK 1990 – dosud
 • Člen Akademického senátu LF UK HK 1993–dosud
 • Člen České lékařské akademie 2014 – dosud
 • Zakládající člen SGO ČLS JEP
 • Orientován na digestivní endoskopii, problematiku HP, maldigesce a malabsorpce a gastrointestinální onkologii
 
 
Professor Dr.med. Drs.h.c. Meinhard CLASSEN

Za celoživotní průkopnické dílo v oblasti gastroenterologie a gastrointestinální onkologie, objevy zásadních endoskopických technik a mimořádný přínos k za­ve­de­ní celopopulačních screeningových programů nádorových onemocnění ve svě­to­vém měřítku. Za mnoholetou podporu rozvoje české gastroenterologie.
 
 
prof. MUDr. Petr DÍTĚ, DrSc.

Působí na lékařské fakultě Ostravské univerzity na katedře interních oborů.
Prof. Dítě je naším předním odborníkem v oblasti pankreatologie, který se jako dlouholetý přednosta gastroenterologické kliniky v Brně a zejména jako předseda ČGS významné zasloužil o rozvoj oboru gastroenterologie v České republice.
 
 
prof. MUDr. Miroslav DUDA, DrSc.

V současné době působí na katedře chirurgických oborů Lékařské fakulty univerzity v Ostravě.
Zároveň patří mezi přední odborníky v chirurgii jícnu a je významným propagátorem konceptu Foregut chirurgie, tedy spojení problematiky nádorových onemocnění jícnu, žaludku a dvanáctníku.
 
 
prof. MUDr. Přemysl FRIČ, DrSc.

Za celoživotní úsilí o propagaci a zdokonalování oboru gastroenterologie, zejména se zaměřením na onemocnění tenkého (celiakie) i tlustého (screening ko­lo­rek­tál­ní­ho karcinomu) střeva a dále na onkologická onemocnění gastrointestinálního trak­tu.
 
 
Václav HAVEL a Mgr. Dagmar HAVLOVÁ, Dr.h.c.

Za dlouholetou podporu onkologických preventivních programů (Nadace VIZE 97), zejména screeningu kolorektálního karcinomu a to jak při jeho zakládání v roce 2000, tak i po celou dobu jeho existence.
 
 
as. MUDr. Petr KOCNA, CSc.

 • Fakulta všeobecného lékařství UK Praha 1981
 • Hodnost kandidáta lékařských věd 1989
 • Oborný asistent Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky VFN a 1.LF UK Praha 1999–dosud
 • Autor nebo spoluautor 501 sdělení v odborném tisku
 • Citační ohlasy: 212 dle Web Of Science, 365 dle Google Scholar Citations, Hirschův index 10
 • Čestný člen České společnosti klinické biochemie ČLS JEP 2015
 • Člen pracovní skupiny IFCC-Working Group FIT 2017
 • Člen komise IFCC-Internet & e-Learning 2012
 • Člen Komise pro screening KRK Ministerstva zdravotnictví ČR
 • Člen Rady pro screening KRK ČGS ČLS JEP
 • Orientován na klinickou biochemii, specialista na testy na okultní krvácení do stolice
 
 
prof. MUDr. Peter MLKVÝ, CSc.

 • Lékařská fakulta Univerzity Komenského Bratislava 1975
 • Specializace: vnitřní lékařství, gastroenterologie, onkologie
 • Hodnost kandidáta lékařských věd 1988
 • Univerzita v Trnavě: docent (1998), profesor (2004)
 • Vedoucí lékař Oddělení laserové medicíny Mezinárodního laserového centra a Onkologického ústavu sv. Alžběty Bratislava
 • Slovenská gastroenterologická společnost: předseda 2010–2014, místopředseda 2014–dosud
 • Hlavní expert v oboru gastroenterologie Ministerstva zdravotnictví SR 2005–2010
 • Člen redakční rady časopisu Gastroenterologie a hepatologie: do roku 2016
 • Orientován na gastrointestinální onkologii, ablativní a fotodynamickou terapii tumorů trávicího ústrojí
 
 
prof. MUDr. Miroslav RYSKA, CSc.

 • Lékařská fakulta UK v Praze1978
 • Hodnost kandidáta lékařských věd 1983
 • Profesor pro obor chirurgie 2004
 • Přednosta Chirurgické kliniky 2.LF UK a ÚVN 2004–dosud
 • Autor více něž 150 publikací v odborných periodicích
 • Hlavní řešitel grantů a výzkumných záměrů
 • Člen Rady vlády pro vědu, výzkum a inovace 2010–2014
 • Předseda Vědecké rady Agentury pro zdravotnický výzkum
 • Dlouholetý předseda Výboru České chirurgické společnosti ČLS JEP 2004–2016
 • Zakládající člen SGO ČLS JEP
 • Orientován na gastroenterochirurgii, zejména onkochirurgii jater, žlučových cest a slinivky břišní
 
 
prof. MUDr. Julius ŠPIČÁK, CSc.

 • Lékařská fakulta UK v Praze1980
 • Hodnost kandidáta lékařských věd 1992
 • Profesor pro obor vnitřní nemoci 2007
 • Přednosta Kliniky hepatogastroenterologie IKEM 1995–dosud
 • Autor více něž 350 publikací v odborných periodicích
 • SCI 1200 záznamů, Hirschův index 13 (k 1. 11. 2016)
 • Hlavní řešitel 11 grantů a výzkumných záměrů
 • Člen Rady vlády pro vědu, výzkum a inovace 2014–dosud
 • Člen redakčních rad řady významných časopisů
 • Člen řady odborných společností
 • Zakládající člen SGO ČLS JEP
 • Orientován na digestivní endoskopii, pankreatologii, transplantaci jater a gastrointestinální onkologii
 
 
doc. MUDr. Vladimír VISOKAI, Ph.D.

Ocenění zásadního významu celoživotní práce v oblasti gastrointestinální onko­lo­gické chirurgie.
 
 
Professor Wei-cheng YOU, MD

 • Professor of epidemiology, Department of Cancer Epidemiology
 • Former President of the Peking University Cancer Hospital & Institute and PI at NCI, NIH, USA
 • Fellow of the American College of Epidemiology (ACE) Council Member of International Gastric Cancer Association (IGCA) and International Digestive Cancer Alliance (IDCA)
 • Chairman of China Medical Foundation
 • Chairman of Committee of Cancer Epidemiology, Chinese Anti-cancer Association and President of Beijing Anti-Cancer Association
 • Authored over 200 peer-reviewed manuscripts, with a total of more than 560 IF and over 4000 citations
 • Listed in the Most Cited Chinese Researchers in Elsevier in 2014
 • Chief editor or editor for 16 peer-review journals.
 • Internationally recognized expert in gastric cancer prevention
 • Principle investigator of Large Linqu Study
 
 
prof. MUDr. Jan ŽALOUDÍK, CSc.

Jeho profesní dráha je naplněním multidisciplinárního přístupu k pacientům s nádory trávicího traktu, neboť jeho doménou jsou dokonce dva základní obory a to chirurgie a onkologie.
Prof. Žaloudík působil jako děkan LF Masarykovy Univerzity a ředitel Masarykova onkologického ústavu v Brně. A v současné době je členem Senátu České republiky.