O společnosti

Členství

Evidence členů SGO ČLS JEP probíhá prostřednictvím členské evidence ČLS JEP.

Zájemce o řádné členství v SGO ČLS JEP musí vyplnit on-line „Přihlášku” k členství na stránkách ČLS JEP.

Přejít na přihlášku

Členské poplatky na jeden rok

lékaři a jiní VŠ do 30 let 200 Kč
lékaři a jiní VŠ od 30 do 60 let 300 Kč
lékaři a jiní VŠ nad 60 let 100 Kč
ostatní  100 Kč

V rámci členského poplatku získáte:

  • Členství v mezinárodní odborné společnosti ESDO včetně přístupu do členské sekce na www.esdo.org
  • Přístup do on-line výukového portálu na stránkách SGO
  • Snížený členský poplatek na akcích pořádaných SGO
  • Možnost pracovních stáží

Platba členských příspěvků do SGO probíhá na účet České lékařské společnosti JEP. Složenku na úhradu členských příspěvků obdržíte od ČLS JEP na Vaši korespondenční adresu, kterou máte nahlášenou v centrální evidenci členů.

V případě jakýchkoli dotazů a nejasností, prosím sekretariát ČLS JEP.:

ČLS JEP, z.s.
Sokolská 490/31, 120 00 Praha 2
tel.: 224 266 223, 603 553 879
fax: 224 266 212
e-mail: czma@cls.cz
web: www.cls.cz

Přihláška řádného člena Společnosti pro gastrointestinální onkologii ČLS JEP