Členství

 

Evidence členů SGO ČLS JEP probíhá prostřednictvím sekretariátu společnosti a přihlášky akcepto­vané výborem společnosti SGO jsou následně hromadně předány ČLS JEP.

Zájemce o řádné členství v SGO ČLS JEP musí vyplnit „Přihlášku řádného člena Společnosti pro gastrointestinální onkologii ČLS JEP“, kterou zašle na adresu sekretariát SGO ČLS JEP nebo faxem (+420 284 001 448) či emailem (sgo-cls@guarant.cz).

  Členské poplatky na jeden rok  
lékaři a jiní VŠ do 30 let   200 Kč  
  lékaři a jiní VŠ od 30 do 60 let   300 Kč
lékaři a jiní VŠ nad 60 let   100 Kč
ostatní   100 Kč

Platba členských příspěvků do SGO probíhá na účet České lékařské společnosti JEP. Složenku na úhradu členských příspěvků obdržíte od ČLS JEP během března/dubna 2016 na Vaši korespondenční adresu, kterou máte nahlášenou v centrální evidenci ČLS JEP.

V případě jakýchkoli dotazů a nejasností, prosím, kontaktujte Petru Frankovou:
Centrální evidence členů ČLS JEP
Petra Franková (roz. Kotiková)
Sekretariát ČLS JEP, z.s.
Sokolská 490/31, 120 00 Praha 2
tel.: 224 266 223, 603 553 879
fax: 224 266 212
e-mail: czma@cls.cz
web: www.cls.cz