Výbor společnosti

Předseda
prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.
Interní klinika 1. LF UK a ÚVN Praha
miroslav.zavoral@uvn.cz
Místopředseda
prof. MUDr. Jiří Hoch, CSc.
Chirurgická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
jiri.hoch@lfmotol.cuni.cz
Místopředseda
prof. MUDr. Stanislav Rejchrt, Ph.D.
Interní klinika LF UK a FN Hradec Králové
rejchrt@lfhk.cuni.cz
Místopředseda
prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA
Radiologická klinika FN Brno
v.valek@fnbrno.cz
Vědecký sekretář
doc. MUDr. Štěpán Suchánek, Ph.D.
Interní klinika 1. LF UK a ÚVN Praha
stepan.suchanek@uvn.cz
Pokladník
prof. MUDr. Markéta Hermanová, Ph.D.
I.patologicko-anatomický ústav FN u sv. Anny v Brně a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity (LFMU)
marketa.hermanova@fnusa.cz
Člen výboru
doc. MUDr. Miloslav Duda, DrSc.
II. chirurgická klinika FN a LF UP, Olomouc
miloslavduda@klikni.cz
Člen výboru
doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.
Institut biostatistiky a analýz Masarykovy university Brno
dusek@iba.muni.cz
Člen výboru
prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.
Onkologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Lubos.Petruzelka@vfn.cz
Člen výboru
prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.
Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN Praha
miroslav.ryska@uvn.cz
Člen výboru
prim. MUDr. Matěj Škrovina, Ph.D.
Centrum vysoce specializované onkologické péče pro dospělé Nový Jičín
matej.skrovina@nnj.agel.cz
Člen výboru
MUDr. Petr Vítek, Ph.D., MBA
Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. a Lékařská fakulta, Ostravská Univerzita v Ostravě
vitek-petr@seznam.cz
Člen výboru
prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.
Masarykův onkologický ústav Brno
vyzula@mou.cz
Předsedkyně revizní komise
prof. MUDr. Marcela Kopáčová, Ph.D.
2.interní klinika LF UK a FN Hradec Králové
kopacmar@fnhk.cz
Člen revizní komise
as. MUDr. Daniel Langer
Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN Praha
daniel.langer@uvn.cz
Člen revizní komise
doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D.
Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK, Praha
seifert@terminal.cz