6. národní kongres o kolorektálním karcinomu

6NKKK ban webSGO online

Datum konání: 10. – 11. listopadu 2022

Kongres se bude konat ONLINE.

Účast na kongresu je zdarma díky podpoře společnosti Carbounion Bohemia, ÚVN Praha a Olympus, je však nutná registrace předem.

Registrace

Účast je možná bez poplatku na základě vyplnění registračního formuláře.

Kongres bude nahráván a záznam bude k dispozici registrovaným účastníkům na webu SGO a na webu Mařatkovy gastroenterologie.

Akreditace

Kongres je akreditován ČLK a ohodnocen 12 kredity.

Partneři kongresu

Podrobný program

Čtvrtek 10. listopadu 2022

08:00 – 08:30 Zahájení kongresu a slavnostní přednáška
(M. Zavoral, V. Válek)

Bezpečnostní situace v Evropě a v ČR z různých perspektiv 
J. Paďourek (životopis řečníka)

08:30 – 13:30 Přenosy z endoskopického a operačního sálu a videa
(Š. Suchánek, R. Pohnán, P. Vítek, O. Urban, T. Hucl, I. Tachecí)

13:30 – 14:00 přestávka

14:00 – 15:30 Postgraduální kurz 1: Diagnostika – novinky
(M. Zavoral, V. Válek, M. Hermanová)

14:00 – 14:15 Trendy v epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR: O. Májek (Brno)
14:15 – 14:30 Novinky v molekulární diagnostice kolorektálního karcinomu: M. Minárik (Praha)
14:30 – 14:45 Endoskopická diagnostika – umělá inteligence: S. Rejchrt (Hradec Králové)
14:45 – 15:00 Současné kontroverze radiologického TNM stagingu KRK: T. Tůma (Praha)
15:00 – 15:30 Panelová diskuze

15:30 – 15:50 přestávka

15:50 – 17:20 Postgraduální kurz 2: Terapie – novinky
(O. Urban, M. Ryska, I. Kiss)

15:50 – 16:05 Endoskopická léčba T1 kolorektálního karcinomu – co je nového a co stále platí: O. Urban (Olomouc)
16:05 – 16:20 Očekávaný dopad precizní onkologie do chirurgické praxe: R. Pohnán (Praha)
16:20 – 16:35 Novinky v systémové léčbě kolorektálního karcinomu: I. Kiss (Brno)
16:35 – 16:50 Novinky v léčbě karcinomu rekta: J. Tomášek (Brno)
16:50 – 17:20 Panelová diskuze

17:20 – 18:00 Plenární zasedání SGO

Pátek 11. listopadu 2022

08:30 – 10:00 Sympozium 1: Screening a diagnostika
(Š. Suchánek, B. Seifert, P. Kocna)

08:30 – 08:45 Pohled biochemika: P. Kocna (Praha)
08:45 – 09:00 Pohled praktického lékaře: B. Seifert (Praha)
09:00 – 09:15 Screening KRK a COVID-19: Š. Suchánek (Praha)
09:15 – 09:30 Endoskopická diagnostika – predikce biologických vlastností kolorektální neoplázie: T. Grega (Praha)
09:30 – 10:00 Panelová diskuze

10:00 – 10:20 přestávka

10:20 – 11:50 Sympozium 2: Terapie
(R. Pohnán, J. Hoch, P. Falt)

10:20 – 10:35 Role digestivní endoskopie v léčbě KRK: P. Falt (Olomouc)
10.35 – 10.50 Implementace robotické chirurgie v léčbě KRK – přechod z laparoskopických na roboticky asistované operace: R. Pohnán (Praha)
10.50 – 11.05 Operace po neoadjuvantní léčbě karcinomu rekta: F. Pazdírek (Praha)
11.05 – 11.20 Paliativní operační výkony – „bridge“ nebo finální řešení?: T. Grolich (Brno)
11:20 – 11:50 Panelová diskuze

11:50 – 12:10 přestávka

12:10 – 13:40 Sympozium 3: Onkologická terapie
(J. Tomášek, F. Třebický, L. Petruželka)

12:10 – 12:25 Adjuvantní systémová léčba: kontroverze adjuvantní chemoterapie, imunoskore, výhled do budoucnosti: L. Petruželka (Praha)
12:25 – 12:40 Totální neoadjuvance karcinomu rekta: J. Tomášek (Brno)
12:40 – 12:55 Radioterapie v léčbě karcinomu rekta, techniky, stereotaktická terapie, na co dát pozor: F. Třebický (Praha)
12:55 – 13:10 Sledování pacientů v kompletní remisi: I. Kiss (Brno)
13:10 – 13:40 Panelová diskuze

13:40 – 14:00 přestávka

14.00 – 15.30 Sympozium 4: Pokročilý karcinom – pohled chirurga
(M. Ryska, V. Třeška)

14:00 – 14:15 Efektivní diagnostika pokročilých forem KRK: J. Ferda (Plzeň)
14:15 – 14:30 Současný náhled na chirurgickou terapii pokročilého KRK: V. Třeška (Plzeň)
14:30 – 14:45 Přínos HIPEC u peritoneální diseminace: D. Klos (Olomouc)
14:45 – 15:00 Rozbor dvou kazuistik: J. Pudil, K. Menclová (Praha)
15:00 – 15:30 Panelová diskuze

15:30 – 15:50 přestávka

15:50 – 17:20 Sympozium 5: Pokročilý karcinom – pohled onkologa
(L. Petruželka, S. Batko)

15:50 – 16:05 Aktualizovaný algoritmus léčby pokročilého karcinomu v éře precizní onkologie – první linie léčby: I. Kiss (Brno)
16:05 – 16:20 Aktualizovaný algoritmus léčby pokročilého karcinomu v éře precizní onkologie – vyšší linie léčby: S. Batko (Praha)
16:20 – 16:35 Imunoterapie – novinky a bariery klinického využití: L. Petruželka (Praha)
16:35 – 16:50 Pohled na využití tekuté biopsie v léčbě pokročilých karcinomů: P. Dundr (Praha)
16:50 – 17:20 Panelová diskuze

17:20 – 17:25 Ukončení kongresu

Program ve formátu PDF je k dispozici ke stažení zde.

Sekretariát kongresu

V případě dotazů nás prosím kontaktujte na e-mailu kongres.nkkk@sgo-cls.cz