3. národní kongres gastrointestinální onkologie (3. NKGIO) – záznam kongresu

Sympozium 3
Diagnostika karcinomu žaludku a gastro-ezofageální junkce

čtvrtek 2. prosince 2021
14:40 – 16:10

Předsedající: Prof. MUDr. J. Bureš, , CSc., FCMA, MUDr. K. Kamarádová, Ph.D., MUDr. D. Bartušek, Ph.D.

Program
Úvod doc. MUDr. Š. Suchánek, PhD.
Diagnostika hereditárních neoplázií žaludku Prof. MUDr. D. Kohoutová, Ph.D.
Karcinom žaludku: pohled patologa na diagnostiku od prekurzorů až po molekulární klasifikaci MUDr. K. Kamarádová, Ph.D.
Diagnostika karcinomu žaludku z pohledu rentgenologa: nejen staging a grading MUDr. D. Bartušek, Ph.D.
POUGIC (Post-OGD Upper GI Cancer - karcinom horní části gastrointestinálního traktu po předchozí gastroskopii): doporučený postup České gastroenterologické společnosti MUDr. J. Cyrany, Ph.D.
Panelová diskuze  
Závěr