Volby 2023

Volby do výboru SGO ČLS JEP

Na období 2024 – 2027, datum konání voleb 9.11.2023.

čísloJméno, příjmení a pracoviště kandidáta
1.MUDr. Tomáš Grega, Ph.D.
Oddělení gastrointestinální endoskopie, Interní klinika 1. LF UK a ÚVN Praha
2.prof. MUDr. Markéta Hermanová, Ph.D.
I. patologicko-anatomický ústav FN u sv. Anny v Brně
3.MUDr. Petr Hříbek
Oddělení gastroenterologie, hepatologie a poruch metabolismu, ÚVN Praha
4.prof. MUDr. Tomáš Hucl, Ph.D.
Klinika hepatogastroenterologie, IKEM Praha
5.Doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D., MBA
Masarykův onkologický ústav, Brno
6.Doc. MUDr. Martin Loveček, Ph.D.
I. chirurgická klinika Fakultní nemocnice Olomouc
7.RNDr. Ondřej Májek, Ph.D.
Institut biostatistiky a analýz, Brno
8.MUDr. Radka Obermannová, Ph.D.
Masarykův onkologický ústav, Brno
9.Prim. MUDr. Filip Pazdírek, Ph. D.
Chirurgická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
10.Doc. MUDr. Radek Pohnán, Ph.D.
Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN Praha
11.Doc. MUDr. Štěpán Suchánek, Ph.D.
Interní klinika 1. LF UK a ÚVN Praha
12.MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.
Masarykův onkologický ústav, Brno
13.Mjr. MUDr. Tomáš Tůma, EdiR
Radiologické oddělení ÚVN Praha
14.prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR
Radiologická klinika FN Brno
15.MUDr. Petr Vítek, Ph.D., MBA
Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. a Lékařská fakulta, Ostrava