Volby 2023

Volby do revizní komise SGO ČLS JEP

Na období 2024 – 2027, datum konání voleb 9.11.2023.

čísloJméno, příjmení a pracoviště kandidáta
1.MUDr. Kateřina Kamarádová, Ph.D.
Fingerlandův ústav patologie, FN Hradec Králové
2.prof. MUDr. Marcela Kopáčová, Ph.D.
2. interní klinika LF UK a FN Hradec Králové
3.as. MUDr. Daniel Langer
Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN Praha