4. národní kongres gastrointestinální onkologie

4. národní kongres gastrointestinální onkologie

9. – 10. listopadu 2023
Záznam kongresu
6. národní kongres o kolorektálním karcinomu

6. národní kongres o kolorektálním karcinomu

10. – 11. listopadu 2022
Záznam kongresu

« Všechny akce

Akce již proběhla.

17. postgraduální kurz SGO – Novinky v diagnostice a léčbě kolorektálního karcinomu – část 1

5. listopadu 2020@14:00-17:00

Více informací na samostatné stránce

Na začátek každé přednášky můžete přejít kliknutím na název přednášky v podrobném programu níže na stránce.
Přednáška, která se právě přehrává, je v podrobném programu zvýrazněná.


ÚVODNÍ SLOVO
Program
Sekce Předsedající/přednášející
Diagnostika Š. Suchánek, P. Vítek
Problematické aspekty zobrazovacích metod v moderní diagnostice KRK 1.1. V. Válek
Endoskopická diagnostika kolorektálního karcinomu v roce 2020 - co je nového? 1.2. P. Vítek
Standardy histopatologického vyšetření endoskopických resekátů časných kolorektálních karcinomů 1.3. M. Hermanová
Nové možnosti neinvazivního molekulárního vyšetřování kolorektálního karcinomu 1.4. M. Minárik
Panelová diskuze
Předsedající/přednášející
Endoskopická a chirurgická léčba M. Zavoral, M. Ryska
Přístup k T1 kolorektálnímu karcinomu pohledem endoskopisty 2.1. O. Urban
Rekurence kolorektální neoplázie po endoskopické léčbě 2.2. Š. Suchánek
Aktuální stav robotické kolorektální chirurgie 2.3. D. Langer
Současný náhled na protektivní ileostomii 2.4. T. Grolich
Panelová diskuze
Předsedající/přednášející
Onkologická léčba J. Tomášek, I. Kiss, L. Petruželka
Personalizovaná léčba kolorektálního karcinomu 3.1. J. Tomášek
Imunoterapie CRC kolorektálního karcinomu 3.2. L. Petruželka
Multidisciplinární spolupráce při léčbě pacientů s kolorektálním karcinomem 3.3. I. Kiss
Adjuvantní léčba kolorektálního karcinomu  - kdy a komu? 3.4. J. Tomášek
Panelová diskuze
Ukončení

Místo konání

Česká republika
Telefon:
+420