17. postgraduální kurz SGO – Novinky v diagnostice a léčbě kolorektálního karcinomu – část 1

Datum konání: čtvrtek 5. listopadu 2020
Čas: 14.00 – 17.00
Kurz bude probíhat ONLINE prostřednictvím aplikace Zoom.

Záznam kurzu je k dispozici zde.

Výše poplatku: účast na kurzu je zdarma díky podpoře SGO ČLS JEP a ÚVN, je však nutná registrace předem.

Kurz je akreditován ČLK a ohodnocen 4 kredity.

Program

14.00 – 15.00
Diagnostika
Předsedající: Š. Suchánek, P. Vítek

14.00 – 14.10 Problematické aspekty zobrazovacích metod v moderní diagnostice KRK
V. Válek

14.10 – 14.20 Endoskopická diagnostika kolorektálního karcinomu v roce 2020 – co je nového?
P. Vítek

14.20 – 14.30 Standardy histopatologického vyšetření endoskopických resekátů časných kolorektálních karcinomů
M. Hermanová

14.30 – 14.40 Nové možnosti neinvazivního molekulárního vyšetřování kolorektálního karcinomu
M. Minárik

14.40 – 15.00 Panelová diskuze

15.00 – 16.00
Endoskopická a chirurgická léčba
Předsedající: M. Zavoral, M. Ryska

15.00 – 15.10 Přístup k T1 kolorektálnímu karcinomu pohledem endoskopisty
O. Urban

15.10 – 15.20 Rekurence kolorektální neoplázie po endoskopické léčbě
Š. Suchánek

15.20 – 15.30 Aktuální stav robotické kolorektální chirurgie
D. Langer

15.30 – 15.40 Současný náhled na protektivní ileostomii
T. Grolich

15.40 – 16.00 Panelová diskuze

16.00 – 17.00
Onkologická léčba
Předsedající: J. Tomášek, I. Kiss, L. Petruželka

16.00 – 16.10 Personalizovaná léčba kolorektálního karcinomu
J. Tomášek

16.10 – 16.20 Imunoterapie CRC kolorektálního karcinomu
L. Petruželka

16.20 – 16.30 Multidisciplinární spolupráce při léčbě pacientů s kolorektálním karcinomem
I. Kiss

16.30 – 16.40 Adjuvantní léčba kolorektálního karcinomu  – kdy a komu?
J. Tomášek

16.40 – 17.00 Panelová diskuze

17.00
Ukončení