Vyhlášení voleb do orgánů a funkcí SGO ČLS JEP

Výbor Společnosti pro gastrointestinální onkologii ČLS JEP v souladu se stanovami a volebním řádem vyhlašuje volby do výboru a revizní komise SGO ČLS JEP na období 2020 – 2023.

Volby proběhnou prezenční formou v rámci 5. Národního kongresu o kolorektálním karcinomu dne 13.12.2019.

Pro kandidáty do orgánů platí tato pravidla:

  1. kandidovat ve volbách do orgánů SGO ČLS JEP mohou jen řádní členové SGO ČLS JEP
  2. kandidovat lze pouze do jednoho orgánu SGO ČLS JEP

Harmonogram voleb dne 13.12. 2020.

od 08:00 – 17:30vydání volebních lístků členům SGO při registraci
od 08:00 – 17:45termín pro odevzdání volebních lístků do volební urny na registraci
18:00 vyhodnocení a oznámení výsledků voleb na Plenární schůzi
18:301.ustavující schůze nového výboru SGO a volba funkcí

Kandidátka do výboru SGO ČLS JEP na období 2020 – 2023:

prof. MUDr. Miloslav Duda, DrSc.
Pracoviště: II. chirurgická klinika FN a LF UP, Olomouc

doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.
Pracoviště: Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity Brno

prof. MUDr. Markéta Hermanová, Ph.D.
Pracoviště: I. patologicko-anatomický ústav FN u sv. Anny v Brně a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity (LFMU)

prof. MUDr. Jiří Hoch, CSc., FCMA
Pracoviště: Chirurgická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha

prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.
Pracoviště: Onkologická klinika 1. LF UK, VFN a ÚVN

prof. MUDr. Stanislav Rejchrt, Ph.D.
Pracoviště: 2. interní klinika LF UK a FN Hradec Králové

prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.
Pracoviště: Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN Praha

doc. MUDr. Štěpán Suchánek, Ph.D.
Pracoviště: Interní klinika 1. LF UK a ÚVN Praha

prim. MUDr. Matěj Škrovina, Ph.D.
Pracoviště: I. Chirurgická klinika, LF UP Olomouc, Chirurgické oddělení, Nový Jičín

prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR
Pracoviště: Radiologická klinika FN Brno

MUDr. Petr Vítek, Ph.D., MBA
Pracoviště: Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. a Lékařská fakulta, Ostrava

prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.
Pracoviště: Klinika komplexní onkologické péče a Poslanecká sněmovna,
Výbor pro zdravotnictví PSP

prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.
Pracoviště: Interní klinika 1. LF UK a ÚVN Praha

Kandidátka do revizní komise SGO ČLS JEP na období 2020 – 2023:

prof. MUDr. Marcela Kopáčová, Ph.D.
Pracoviště: 2. interní klinika LF UK a FN Hradec Králové

as. MUDr. Daniel Langer
Pracoviště: Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN Praha

doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D.
Pracoviště: Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK v Praze