Volby nového výboru a revizní komise na období 2016–2019

Dne 11. 12. 2015 od 18.00 svolal předseda SGO ČLS JEP v souladu se stanovami společnosti Shromáždění členů, na kterém byla přednesena zpráva o činnosti za poslední období, zpráva o hospodaření a zpráva revizní komise. Dále byly odsouhlaseny nové stanovy a jednací a volební řád SGO ČLS JEP.

V průběhu tohoto Shromáždění členů proběhly také volby do výboru SGO ČLS JEP na další volební období 2016–2019. Novými členy výboru se na základě Vaší volby stali:

Výbor SGO ČLS JEP
Předseda výboru: prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.
Místopředseda: prof. MUDr. Jiří Hoch, CSc.
Místopředseda: prof. MUDr. Stanislav Rejchrt, Ph.D.
Místopředseda: prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA
Sekretář: as. MUDr. Štěpán Suchánek, Ph.D.
Pokladník: prof. MUDr. Markéta Hermanová, Ph.D.
Člen výboru: prof. MUDr. Miloslav Duda, DrSc.
Člen výboru: doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.
Člen výboru: prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.
Člen výboru: prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.
Člen výboru: prim. MUDr. Matěj Škrovina, Ph.D.
Člen výboru: MUDr. Petr Vítek, Ph.D., MBA
Člen výboru: prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.

Revizní komise SGO ČLS JEP
Předseda revizní komise: prof. MUDr. Marcela Kopáčová, Ph.D.
Člen revizní komise: as. MUDr. Daniel Langer
Člen revizní komise: doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D.

Děkujeme odstupujícím členům výboru za jejich vykonanou práci ve výboru za poslední čtyři roky a novému výboru přejeme úspěšný start.