Informace o 3. národním kongresu gastrointestinální onkologie

3. NKGIO

Ve dnech 2. – 3. 12. 2021 pořádala Společnost gastrointestinální onkologie, ve spolupráci s Českou gastroenterologickou společností, Českou chirurgickou společností a Českou radiologickou společností 3. Národní kongres gastrointestinální onkologie.

Všechny tematické bloky byly prezentovány z Kongresového centra Ústřední vojenské nemocnice online. Ve čtvrtek 2. prosince proběhly v dopolední části kongresu – postgraduální kurz I: Novinky v diagnostice nádorů GIT (M. Zavoral, V. Válek, M. Hermanová), postgraduální kurz II: Novinky v terapii nádorů GIT (Š. Suchánek, M. Ryska, I. Kiss). V odpolední části pak sympozium 1: Diagnostika karcinomu jícnu (P. Vítek, A. Burgetová, K. Kamarádová), sympozium 2: Terapie karcinomu jícnu (J. Martínek, R. Lischke, J. Novotný), sympozium 3: Diagnostika karcinomu žaludku a gastro-ezofageální junkce (J. Bureš, K. Kamarádová, D. Bartušek) a sympozium 4: Terapie karcinomu žaludku a GE junkce (I. Tachecí, R. Pohnán, R. Obermannová).

Následující den kongres pokračoval opět v online formě, sympoziem 5: Screening a diagnostika kolorektálního karcinomu (Š. Suchánek, B. Seifert, P. Kocna), sympoziem 6: Terapie kolorektálního karcinomu (J. Hoch, O. Urban, J. Tomášek), sympoziem 7: Diagnostika karcinomu pankreatu (S. Rejchrt, D. Girsa, M. Hermanová), sympoziem 8: Terapie karcinomu pankreatu (M. Ryska, L. Petruželka), sympoziem 9: Prevence a screening hepatocelulárního karcinomu (P. Urbánek, V. Válek) a sympoziem 10: Terapie hepatocelulárního karcinomu (M. Ryska, J. Prausová).

Celý program kongresu je k dispozici zde.

Účastníci kongresu obdrželi na základě předchozí registrace odkaz na online připojení platný pro celou dobu trvání kongresu. Celkově bylo registrováno 443 osob, v průběhu kongresu se na přednášky připojilo 343 účastníků. V průběhu kongresu bylo možné sledovat přednášky od 44 řečníků. Účastníci obdrží 12 kreditů za celoživotní vzdělávání, které uděluje ČLK.

Kongres byl pořádán za podpory ÚVN Praha a dlouhodobých partnerů odborné společnosti SGO ČLS JEP – firmy Carbounion Bohemia a společnosti Olympus.

Přednášky včetně diskuzí, které následovaly po skončení každého bloku, byly nahrávány a budou do dvou týdnů zveřejněny na těchto stránkách k opětovnému shlédnutí.