3. národní kongres gastrointestinální onkologie (3. NKGIO)

Datum konání: 2. – 3. prosince 2021

Kongres se bude konat ONLINE prostřednictvím aplikace Zoom (www.zoom.us). Technické pokyny k aplikaci Zoom naleznete níže na této stránce.

Registrace

Účast je možná bez poplatku na základě vyplnění registračního formuláře.

Záznam kongresu

Záznam kongresu je k dispozici zde.

Akreditace

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.
Akce je akreditována ČLK a ohodnocena 12 kredity.

Partneři kongresu

carbounion 300x88

uvn 300x75

olympus 300x121       

Podrobný program

Čtvrtek 2. prosince 2021 

07:50 – 08:00
Zahájení kongresu
(M. Zavoral, Š. Suchánek) 

08:00 – 11:20
Postgraduální kurz

08:00 – 09:30
Postgraduální kurz 1: Novinky v diagnostice nádorů GIT
(M. Zavoral, V. Válek, M. Hermanová)

08:00 – 08:15
Endoskopická ultrasonografie v roce 2021 (O. Urban, Olomouc)

08:15 – 08:30
Umělá inteligence v digestivní endoskopii (S. Rejchrt, Hradec Králové)

08:30 – 08:45    
Zobrazovací metody – cesta od hardware k software (V. Válek, Brno)

08:45 – 09:00    
WHO klasifikace nádorů gastrointestinálního traktu 5. edice, 2019
Co se změnilo a co bychom měli vědět (M. Hermanová, Brno)

09:00 – 09:30    
Panelová diskuze 

09:30 – 09:40 – přestávka 

Olympus NKGIO banner do programu 694x150

09:40 – 11:10    
Postgraduální kurz 2: Novinky v terapii nádorů GIT
(Š. Suchánek, M. Ryska, I. Kiss)

09:40 – 09:55    
Novinky v endoskopické léčbě časných nádorů GIT (Š. Suchánek, Praha)

09:55 – 10:10    
Onkochirurgie v terapii nádorů GIT (M. Ryska, Praha)

10:10 – 10:25    
Současné ošetření jaterních sekundarit kolorektálního karcinomu (J. Pudil, Praha)

10:25 – 10:40    
Novinky v systémové léčbě nádorů GIT (I. Kiss, Brno)

10:40 – 11:10    
Panelová diskuze 

11:10 – 11:20 – přestávka 

11:20 – 14:40
Karcinom jícnu

11:20 – 12:50 
Sympozium 1: Diagnostika karcinomu jícnu
(P. Vítek, A. Burgetová, K. Kamarádová)

11:20 – 11:35    
Endoskopická diagnostika časného spinocelulárního karcinomu jícnu – co je nového? (P. Vítek, Frýdek-Místek)

11:35 – 11:50    
Radiologická diagnostika a optimální staging karcinomu jícnu (A. Burgetová, Praha)

11:50 – 12:05     
Úskalí patologické diagnostiky časných neoplázií v mukosektomiích jícnu (K. Kamarádová, Hradec Králové)

12:05 – 12:20    
Dispenzarizace rizikových skupin – nádory hlavy a krku (K. Zeleník, Ostrava)

12:20 – 12:50    
Panelová diskuze

12:50 – 13:00 – přestávka

13:00 – 14:30
Sympozium 2: Terapie karcinomu jícnu
(J. Martínek, R. Lischke, J. Novotný) 

13:00 – 13:15    
Dlouhodobé výsledky endoskopické léčby karcinomu jícnu (J. Martínek, Praha)

13:15 – 13:30    
Dlouhodobé výsledky chirurgické léčby karcinomu jícnu (A. Pazdro, Praha)

13:30 – 13:45    
Generalizovaný karcinom jícnu – beznaděj nebo novinky na obzoru? (J. Novotný, Praha) 

13:45 – 14:00    
Možnosti endoskopie v paliativní léčbě karcinomu jícnu (Z. Vacková, Praha)

14:00 – 14:30    
Panelová diskuze 

14:30 – 14:40 – přestávka 

14:40 – 17:50 
Karcinom žaludku a GE junkce
 

14:40 – 16:10 
Sympozium 3: Diagnostika karcinomu žaludku a gastro-ezofageální junkce
(J. Bureš, K. Kamarádová, D. Bartušek)

14:40 – 14:55    
Diagnostika hereditárních neoplázií žaludku (D. Kohoutová, Hradec Králové)

14:55 – 15:10    
Karcinom žaludku: pohled patologa na diagnostiku od prekurzorů až po molekulární klasifikaci (K. Kamarádová, Hradec Králové)

15:10 – 15:25    
Diagnostika karcinomu žaludku z pohledu rentgenologa: nejen staging a grading (D. Bartušek, Brno)

15:25 – 15:40    
POUGIC (Post-OGD Upper GI Cancer – karcinom horní části gastrointestinálního traktu po předchozí gastroskopii): doporučený postup České gastroenterologické společnosti (J. Cyrany, Hradec Králové)

15:40 – 16:10    
Panelová diskuze

16:10 – 16:20 – přestávka

16:20 – 17:50
Sympozium 4: Terapie karcinomu žaludku a GE junkce
(I. Tachecí, R. Pohnán, R. Obermannová)

16:20 – 16:35    
Endoskopická léčba časného karcinomu žaludku – možnosti a limity (I. Tachecí, Hradec Králové)

16:35 – 16:50    
Limity a kontroverze chirurgické léčby karcinomu žaludku (R. Pohnán, Praha)

16:50 – 17:05    
Update léčby karcinomu GEJ a žaludku – co přinesl rok 2021 (R. Obermannová, Brno)

17:05 – 17:20    
Karcinom žaludku z pohledu paliativní péče (V. Nosek, Jablonec)

17:20 – 17:50    
Panelová diskuze

17:50                 
Závěr prvního dne

Pátek 3. prosince 2021 

08:00 – 11:20
Kolorektální karcinom
 

08:00 – 09:30
Sympozium 5: Screening a diagnostika kolorektálního karcinomu
(Š. Suchánek, B. Seifert, P. Kocna)

08:00 – 08:15    
Screening KRK – nové trendy v detekci Hb ve stolici (P. Kocna, Praha)

08:15 – 08:30    
Vliv pandemie COVID-19 na screening KRK (B. Seifert, Praha)

08:30 – 08:45    
Národní program screeningu KRK – novinky (Š. Suchánek, Praha)

08:45 – 09:00    
Přínos chromodiagnostiky k predikci biologických vlastností kolorektálních lézí (N. Brogyuk, Praha)

09:00 – 09:30    
Panelová diskuze 

09:30 – 09:40 – přestávka 

Olympus NKGIO banner do programu 694x150

09:40 – 11:10   
Sympozium 6: Terapie kolorektálního karcinomu
(J. Hoch, O. Urban, J. Tomášek)

09:40 – 09:55    
Limitace a výzvy endoskopické léčby T1 kolorektálního karcinomu (O. Urban, Olomouc) 

09:55 – 10:10    
Robotická resekce rekta – v čem je benefit? (F. Pazdírek, Praha)

10:10 – 10:25    
Strategie léčby pokročilého karcinomu rekta – změny v doporučeních (J. Tomášek, Brno) 

10:25 – 10:40    
Imunoterapie jako nová modalita léčby kolorektálního karcinomu (L. Petruželka, Praha)

10:40 – 11:10    
Panelová diskuze

11:10 – 11:20 – přestávka

11:20 – 14:40
Karcinom pankreatu

11:20 – 12:50 
Sympozium 7: Diagnostika karcinomu pankreatu
(S. Rejchrt, D. Girsa, M. Hermanová)

11:20 – 11:35    
Screening karcinomu slinivky v roce 2021 (M. Zavoral, Praha)

11:35 – 11:50    
Cystické léze slinivky (S. Rejchrt, Hradec Králové)

11:50 – 12:05    
Radiologická diagnostika a staging karcinomu slinivky (D. Girsa, Praha)

12:05 – 12:20    
Změny v klasifikaci nádorů pankreatu dle WHO klasifikace 2019 (M. Hermanová, Brno)

12:20 – 12:50    
Panelová diskuze

12:50 – 13:00 – přestávka

13:00 – 14:30
Sympozium 8: Terapie karcinomu pankreatu
(M. Ryska, L. Petruželka) 

13:00 – 13.15    
Současná racionální léčba nemocných s karcinomem pankreatu (M. Ryska, Praha)

13:15 – 13:30    
Hlediska kvality péče u nemocných s karcinomem pankreatu (M. Oliverius, Praha)

13:30 – 13:45    
Kazuistiky (P. Záruba, Praha)

13:45 – 14:00    
Léčba karcinomu pankreatu příští generace (L. Petruželka, Praha)

14:00 – 14:30    
Panelová diskuze 

14:30 – 14:40 – přestávka 

14:40 – 17:50
Hepatocelulární karcinom
 

14:40 – 16:10
Sympozium 9: Prevence a screening hepatocelulárního karcinomu
(P. Urbánek, V. Válek)

14:40 – 14:55    
Prevence hepatocelulárního karcinomu v západním světě (P. Urbánek, Praha)

14:55 – 15:10    
Screening hepatocelulárního karcinomu (R. Brůha, Praha)

15:10 – 15:25    
Screening hepatocelulárního karcinomu: pravidla vs. praxe (P. Hříbek, Praha)

15:25 – 15:40    
Možnosti a úskalí USG diagnostiky hepatocelulárního karcinomu u cirhotiků (V. Válek ml.) 

15:40 – 16:10    
Panelová diskuze

16:10 – 16:20 – přestávka

16:20 – 17:50   
Sympozium 10: Terapie hepatocelulárního karcinomu
(M. Ryska, J. Prausová)

16:20 – 16.35    
Současná racionální léčba nemocných s HCC (V. Třeška, Plzeň)

16:35 – 16:50    
Primární nádory jater – možnosti systémové terapie (K. Kopečková, Praha)

16:50 – 17:05    
Kazuistika 1 (J. Pudil, Praha)

17:05 – 17:20    
Kazuistika 2 (K. Menclová, Praha)

17:20 – 17:50    
Panelová diskuze 

17:50                  
Závěr kongresu

Program ve formátu PDF

Program ve formátu PDF je k dispozici zde.

Jak otestovat připojení a zúčastnit se webináře

Naléhavé doporučení:
– nainstalujte si aplikaci Zoom a otestujte připojení co nejdříve (viz body 1 a 2 níže), několik dnů před živým vysíláním. Během živého webináře nemusí být možné případné technické problémy vyřešit.
– testujte připojení z počítače, ze kterého budete webinář sledovat (a pokud používáte notebook, tak i ze stejného místa – např. z pracoviště nebo z domova)

Postup
1. Podle pokynů, které naleznete v PDF souboru „Stažení a instalace aplikace Zoom.pdf„, stáhněte a nainstalujte aplikaci Zoom.
2. Podle pokynů, které naleznete v PDF souboru „Jak se připojit k webinari.pdf
– otestujte si připojení
– v čase živého webináře se připojte

Sekretariát kongresu

V případě dotazů nás prosím kontaktujte na e-mailu kongres.nkgio@sgo-cls.cz