37. AKTUÁLNÍ GASTROENTEROLOGIE

Rádi bychom Vás pozvali na 37. ročník Aktuální gastroenterologie, který se bude konat 11. dubna 2024.

Podrobné informace najdete na webu akce www.aktualnigastroenterologie.cz

Registrovat se můžete zde: https://aktualnigastroenterologie.cz/registrace/

Pozvánka je k dispozici zde.

Místo konání

Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha
Kongresové centrum, pavilon CH2

Pořadatelé

Ústav gastrointestinální onkologie ÚVN Praha
Interní klinika 1. LF UK a ÚVN Praha

Programový výbor

prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.
prof. MUDr. Jan Bureš, CSc., FCMA
doc. MUDr. Štěpán Suchánek, Ph.D.
prof. MUDr. Petr Urbánek, CSc.
prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.