18. postgraduální kurz SGO – Aktuální management pacientů s karcinomem pankreatu

Virtuální kurz Společnosti gastrointestinální onkologie ve spolupráci s Johnson & Johnson Institute a sekcí HPB chirurgie ČCHS ČLS JEP. S podporou DZRVO MO1012.

Datum: 25. listopadu 2020
Čas: 15:00–17:30 hod

Pozvánka ve formátu PDF je k dispozici zde

Odborný garant

Prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.
Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN
Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16

Popis kurzu

Cílem odborného semináře je přiblížit účastníkům problematiku pankreatochirurgie. Seminář sestává z teoretických přednášek prezentovaných předními českými a slovenskými odborníky na diagnostiku a chirurgickou léčbu karcinomu pankreatu, video prezentací operačních výkonů a diskuze účastníků s prezentujícími ohledně problematiky pankreatochirurgie.

Program

15:00 Uvítání a moderování
Ryska M, Zavoral M, Loveček M
15:10 Karcinom pankreatu, management a současná situace v ČR
Ryska M, Loveček M (Praha, Olomouc)
15:25 Účelná diagnostika karcinomu pankreatu
Zavoral M (Praha)
15:50 Mohou pokroky v molekulární diagnostice ovlivnit management léčby karcinomu pankreatu?
Minárik M (Praha)
16:05 Radikalita pankreatoduodenektomie pro karcinom pankreatu
Hlavsa J, Procházka V, Penka I, Mazanec J, Andrašina T, Novotný I, Kala Z (Brno)
16:20 Chirurgie pankreatu ve stáří
Oliverius M, Gojda J, Hajer J, Mohelníková-Duchoňová B, Gürlich R (Praha, Olomouc)
16:35 Výsledky chirurgické léčby hraničně resekabilního karcinomu pankreatu po neoadjuvanci
Záruba P, Nikov A, Bělina F, Ryska M (Praha)
16:50 Arteriálná resekcia a její komplikácie
Dolník J, Tomas M, Dubovan P, Pinďák D (Bratislava)
17:05 Miniinvazivní resekce pankreatu – aktuální důkazy, tips and tricks
Nikov A (Praha)
17:20 Zakončení

Kontakt

Ing. Kateřina Šíbalová
Johnson & Johnson s.r.o.
E-mail: ksibalo@its.jnj.com
Tel: +420 730 521 897