NKGIO

II. národní kongres gastrointestinální onkologie s mezinárodní účastí

Datum konání: 2. a 3. 11. 2018
Místo konání:  Vienna House Diplomat Prague
Kontakt:  gioncology2018@guarant.cz
Web:  www.gioncology2018.org