Záštita 2. národního kongresu o kolorektálním karcinomu

14.08.2013 11:30

 

Kongres se koná pod záštitou Nadace Václava a Dagmar Havlových VIZE 97, European Society of Digestive Oncology (ESDO), předsedy senátu Milana Štěcha a Leoše Hegera, bývalého ministra zdra­votnictví ČR v letech 2010–2013.