Členství v European Society of Digestive Oncology

04.05.2011 13:43

 

Společnost pro gastrointestinální onkologii ČLS JEP byla oficiálně přijata do členství ESDO (European Society of Digestive Oncology). Více informací naleznete v aktuálním newsletteru ESDO.