6. postgraduální kurz SGO ČLS JEP

30.10.2014 17:23

 

Dne 29. září 2014 se uskutečnil v prostorách Pražské křižovatky (kostel sv. Anny) již 6. postgraduální kurz Společnosti pro gastrointestinální onkologii. Letošní ročník se zaměřil na trendy v oblasti primární a sekundární prevence, a dále pak na endoskopickou, chirurgickou a onkologickou léčbu tohoto zhoubného onemocnění. Svým tématem tak navázal na 2. Národní kongres o kolorektálním karcinomu, který se uskutečnil v loňském roce, nicméně tentokráte byl soustředěn zejména na novinky v této oblasti.

Účastníci se mohli v rámci dvou bloků přednášek mimo jiné seznámit také s prvními výsledky letos zavedeného adresného zvaní v rámci screeningového programu kolorektálního karcinomu. Svou účastí a přednáškou nás rovněž poctil profesor Classen, který je zakladatelem moderní endoskopie a gastroenterologie. Jeho přednáška byla zaměřena na otázku karcinomu žaludku a v širším pohledu na gastrointestinální onkologii jako takovou.

Materiály a fotografie z této akce můžete nalézt v sekci  Vzdělávání .