Akce SGO

Akce pořádané Společností pro gastrointestinální onkologii ČLS JEP:

2018

2. národní kongres gastrointestinální onkologie s mezinárodní účastí (2. a 3. 11. 2018)

2017

4. NKKK (24. a 25. 11. 2017)
XXVI. Jarní setkání, 11. postgraduální kurz SGO (7. 4. 2017)

2016

1. národní kongres gastrointestinální onkologie s mezinárodní účastí (3. až 5. 11. 2016)
XXV. Jarní setkání, 9. postgraduální kurz SGO: Diagnostika a terapie geriatrického a onkologického nemocného (8. 4. 2016)

2015

3. NKKK a 8. postgraduální kurz SGO (11. a 12. 12. 2015)
XXIV. Jarní setkání, 7. postgraduální kurz SGO: Up-to-date v diagnostice a léčbě malignit GIT (27. 3. 2015)

2014

6. postgraduální kurz SGO: Trendy v gastrointestinální onkologii (29. 9. 2014)
XXIII. Jarní setkání, 5.postgraduální kurz SGO: Stenózy žlučových cest – problém časný i pozdní (11. 4. 2014)

2013

2. NKKK a 4. postgraduální kurz SGO (6. a 7. 12. 2013)
XXII. Jarní setkání, 3.postgraduální kurz SGO: Neoplázie žaludku (29. 3. 2013)

2012

XXI. Jarní setkání, 2. postgraduální kurz SGO: Pokroky v léčbě nemocných s karcinomem pankreatu (13. 4. 2012)

2011

1. NKKK a 1. postgraduální kurz SGO (9. a 10. 12. 2011)